Чисти посеви – само с хербициди

in Актуално by

Плевелите са в състояние да провалят целия добив от културните растения. С тяхното развитие се затруднява снабдяването на растенията с вода и хранителни вещества. Някои от тях са основни гостоприемници на много гъбни болести, което е причина да се нападат и културните растения от същите заболявания и да не могат да се реколтират. Всички тези обстоятелства налагат да се води борба с плевелната растителност. Това може да се постигне с правилни сеитбообръщения, навременни механични обработки и с използване на хербициди. Това са химични препарати за унищожаване на плевелите.

Плевелите се характеризират с голямо разнообразие и могат да бъдат едногодишни и многогодишни. Семената им се разпространяват бързо, имат способността да запазват дълго време кълняемостта и това ги прави устойчиви. За да има резултат от химическата борба с плевелите, трябва много добре да се познава вида на плевелите, да се знае тяхното развитие и размножаване и да се изберат точните хербициди.

Обработките на посевите и насъжденията могат да се правят през всеки сезон в зависимост от фазата на развитие както на културните растения, така и на плевелната растителност. При третиранията трябва да няма валежи – растенията да са сухи и почвата да има оптимална влажност. Хербицидите са с избирателно действие и тотални. Предназначени са против житни и широколистни плевели за това трябва да се знае вида на плевелната растителност.

За да няма пропуск при ползване на химичките препарати за борба с плевелната растителност е необходимо добре да се прочете инструкцията за неговото приложение. Необходимо е да се ползват препарати с различно активно вещество за да не се допуска устойчивост на плевелите.

За правилното приложение на хербицидите от значение е дозата и разтвора, необходими за единица площ. Ниската доза няма никакъв ефект, а високата може да нанесе вреда на културните растения. За безопасна работа с хербицидите трябва да се спазват всички изисквания. Да се работи със защитно облекло, да се ползват ръкавици и маска. Измиването на ръце и очи след работа с препарати е задължително.

Винаги след ползване на пръскачката за пръскане против плевели е задължително нейното измиване, така че да бъде безопасна за следващото ползване. За личните стопани се препоръча да се ползва самостоятелна пръскачка за химически препарати против плевели.

Вашият коментар

Your email address will not be published.

*