Професионалният домоуправител е за предпочитане

in Услуги by

Много е важен въпроса с избор на домоуправител в кооперациите. Само човек всеотдаен на работата си и разполагащ с време може да се справи с тези задължения. Трудно е обаче да се намери желаещ поради това, че това е длъжност за работа без пари.

Задълженията на управителя никак не са малко. Той следва да поеме отговорността да се поддържа в добро състояние цялата обща собственост – стълбище, асансьор, състояние на различните системи (водоснабдяване, канализация, отоплителна), двор. Освен това той трябва да води домовата книга, да свиква общо събрание, да плаща всички общи сметки – за ток, вода, асансьор. Същевременно с това трябва да се поддържат и нормални отношения между съседите, да се пази тишина в определените часове.

Невъзможността да се намери свободен човек, който да решава всички тези въпроси, предизвика появата на пазара на труда професията професионален домоуправител. За да се възползват собствениците на жилищна сграда от професионално управление на тяхната собственост е необходимо да сключат договор с фирма, предлагаща тази услуга. Срещу заплащане на определена за месеца такса от всеки собственик на жилище вие ще си осигурите нормални условия за живот.

Професионалният домоуправител е компетентен по отношение на управлението и ползването на общата собственост и ще решава проблемите ви по най-бързия начин. Със своята компетентност той ще отнася в общината всички въпроси, които засягат вашите интереси. Поддръжката на общата собственост ще се извършва професионално. Няма да има проблеми с воденето на домовата книга, с отчитането на приходно-разходните документи.

За да се поддържа в добро състояние общата собственост, професионалният домоуправител свиква общото събрание и заедно се обсъждат офертите за различните услуги. Приема се тази оферта, за която вземе решение общото събрание. Така се осигурява плащането, защото то е от всички съсобственици.

Може би е добре да помислите върху написаното, да прочетете колко по-изгодно и разумно е да ползвате професионален домоуправител и да вземете правилно решение за професионално управление на вашата собственост. Богата информацията за възможностите на професионалното управление на етажната собственост може да откриете в интернет. Там са поместени сайтовете на много фирми с всички подробности около възможността да се ползва професионален управител.

Вашият коментар

Your email address will not be published.

*