За производствени нужди – складове под наем

in Услуги by

Много изгоден е варианта наемане на складове под наем в близост до производственото предприятие. Това не само намалява производствените разходи, но не позволява и загуба на работно време. При избор на такива складове най-често се изисква освен близостта им до цеховете и те да са достатъчно големи по площ, и да имат помещенията високи тавани, което да улеснява ползването на различни специални машини за обслужване на склада и производството. Подовете трябва да имат специално покритие, което да не позволява да се образува и задържа прах. Освен това те трябва да издържат и голямо натоварване.

Задължително складовите помещения трябва да са осигурени с вентилация и противопожарна охрана. Когато се избират складове под наем за производствени нужди е необходимо да се имат предвид редица изисквания. Трябва да има добре уредена пътна структура, която да осигурява бързо осъществяване на превоза между склада и производствения цех. Площта около складовете трябва да е голяма, за да е достатъчна за предвижване и паркиране на превозните средства, а близостта до железопътен възел е голямо предимство.

Условията в складовете под наем трябва да са съобразени с изискванията на съответните суровини и материали, както и с готовата продукция, която също се съхранява в помещенията. Да са оборудване с хладилни камери или отопляеми помещения, ако това е изискване на наемателя, съобразно целта на ползване на складовете под наем.

Производители и търговци имат възможност да направят най-добрия за тях избор на складови помещения, защото на пазара на тази услуга има много и разнообразни предложения. Предлагат се складове от всички категории, както за различните нужди, така и според финансовите възможности на наемателите. Когато се разглеждат различните оферти за стойността на наема, е необходимо да се обърне внимание и какво включва тази цена. Може да са включени разходи за електроенергия, отопление, товаро-разтоварни дейности, обслужване на помещенията, охрана.

В някои случаи се предлага цена на наема само за площта на складовете помещения. Много е важно да се знаят всички подробности около наемането на складове под наем за производствени нужди, защото всички разходи се калкулират в себестойността на крайния продукт. Добре примерените разходи осигуряват не само добра печалба, а и по-голям оборот на готовата продукция.

Вашият коментар

Your email address will not be published.

*