Направете изолация при смяна на щрангове

in Полезно by

За смяна на щрангове в старите кооперации има редица основателни причини. Преди всичко старите метални тръби са корозирали, което води до влошено качество на студена и топла вода, до запушване на канали и редица още нежелани последици.

При смяна на щранговете се ползват такива от полипропилен. Тези тръби имат редица предимства – леки и удобни са за ползване, не корозират, имат добър външен вид и са сравнително на изгодни цени. Наред с предимствата имат и някои недостатъци, като основния е, че шумят. Шумът се дължи на бързото движение на водата по тръбите. Старите метални тръби наред с недостатъците имат едно предимство – при тях не се чува шум. Това се обяснява с факта, че чугунът не предава вибрациите, а натрупалата се ръжда и шлака във вътрешността забавят движението на водата.

Смяната на щрангове започва с премахване на старите тръби и монтиране на новите. Наред с щранговете се монтират и спирателни кранове за да се улесни обслужването им. Преди да се започне поставянето на новите щрангове се почиства района от старите метални тръби и отпадъците от къртенето, за да се създадат нормални условия за работа. Оразмеряват се тръбите, прави се точна преценка за местата на поставяне и тогава се започва монтирането им. След монтиране на всички тръби и кранове се прави закрепването и шумоизолацията им.

За шумоизолация се ползват както различни материали, така и различни начини. Преди всичко вида на шумоизолацията зависи от акустичните свойства на самата сграда. Обикновено се ползва полиуретанова пяна. От стените тръбите се изолират със скобите, които се използват за закрепване. За целта обаче е необходимо под скобите да се подложи мека гума, която да служи за изолатор. Вибрациите не могат да се погълнат от монтажната пяна.

Трудностите при смяна на щрангове са много. Ако започнете сами да правите тази процедура се изисква много внимателна работа, за да се направи добра връзка между старите тръби на съседите и вашите нови. При работа се отделя много прах, а самото премахване на чугунените тръби е свързано с много трудности – тръбите са тежки и за смяната им се изисква най-малко двама човека. Много отговорно е самото поставяне и закрепване на вертикалните тръби.

Вашият коментар

Your email address will not be published.

*