Важността да изберем добър домоуправител

in Услуги by

Едва ли има някой, който не би се съгласил, че добрият домоуправител е от изключително голяма важност за жилищния вход. Този човек съдейства за топлите междусъседски взаимоотношения, решава спорове, грижи се за външния вид на входа и много други неща. За съжаление обаче понякога управителя не изпълнява съвестно своите задачи и задължения.

Всеки домоуправител е длъжен да се запознае отблизо със Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и да го прилага на практика. Той трябва да свиква общо събрание (ОС), на което да се решават важни въпроси за съкооператорите. Воденето на домова книга и събирането на такси са също толкова значими неща, за които управителят поема отговорност.

В много жилищни блокове и кооперации се получават скандали заради шумни съседи и злонамерени квартиранти. Тук също е необходима намесата на домоуправител, който да предупреди провинилите си и дори да състави необходимия протокол, който ще се представи в съответната община. При отказ за съдействие избраният от вас управителят може да бъде отлъчен.

Ако не успеете да изберете домоуправител на общото събрание, то не се колебайте да използвате услугите на някоя професионална фирма, с чието съдействие ще откриете подходящата персона, която ще се погрижи за управлението на етажната собственост. Тези услуги са платени, но пък за сметка на това са много ефективни при определени ситуации.

Не се плашете от титлата професионален домоуправител. Това е просто един юрист, който ще управлява по най-добрия начин срещу заплащане. Разбира се, ако имате възможност излъчете кандидат от входа ви, тъй като това ще бъде познат съсед, на който да гласувате доверие.

В обобщение
По всяка вероятност осъзнавате важността на поста домоуправител. От този момент нататък оставяме избора на вас, но със сигурност трябва да подходите умно към задължението да изберете авторитетна личност, която да работи за благото на всички, които живеят във входа. Стискаме ви палци да попаднете на добър управител за вашата обща собственост, за да живеете в пълно спокойствие.

Вашият коментар

Your email address will not be published.

*